ஒரு நடிகரின் பெயரை சொன்னால் ! ரசிகர்களின் கரகோசத்தால் ! இந்த பூமியே அதிரும் என்றால் ! அது தான் இவரின் பெயர் இவரின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கு பின்னால் ! விசில் சத்தமும் வெடி சத்தம் என்று கைதட்டல்கள் விண்ணை பிளக்கும் என்றால் ! அது தான் இவருக்கான அடையாளம் ! தல என்கிற ஒரு சொல் பல லட்சம் ரசிகர்களால் கொண்டாட படுவது என்றால் ! அது தான் இவர் திறமைக்கான அங்கீகாரம் ! இவரின் பெயரை இதயத்தில் சுமக்காத ரசிகர்களே இல்லை !! இவரின் புகழுக்கு அந்த வானம் தான் எல்லை ! ஈடு இணையில்லா ரசிகர்களின் நாயகன்……………. தல...
 
Picture
Ajith Keeps Up His Word ; Vishnuvardhan Delighted Our sincere thanks to Director Vishnuvardhan for the images.

Ajith kumar had promised director  Vishnuvardhan  a  new look when he met him 15 days back , Vishnu  was surprised to  find  Ajith much stronger and fitter than the last time he  saw him….the director of the  “un titled” project of Ajith and Arya goes praising Ajith kumar 

“ He is very  dedicated  ….surprised to  know that even after completing twenty years in the film industry…his dedication is unmatched …six hours a day in a gym is no mean achievement for a man who had undergone 13 surgeries …can match the intensity of  his  commitment each time  I see him he surprises  me … his  fans can feel proud  and   our unit is proud too”

Here are the few “muscle tight” shots of Ajith kumar shot by Vishnuvardhan himself in Mumbai before the commencement of the Mumbai schedule…


 

Leave a Reply.

  Author

  This is not official site of Actor Ajith Kumar. This is a fan site. This site contains no ads and hence no revenue generated. 

  Archives

  October 2013
  September 2013
  November 2012
  October 2012
  September 2012
  August 2012
  July 2012

  Categories

  All
  Massajith


This is not official site of Actor Ajith Kumar. This is a fan site. This site contains no ads and hence no revenue generated.